Zodíac

Mars Square Uranus Synastry

En aquest matrimoni planetari, assistim a una barreja d’alguna cosa realment sorprenent, ja que hom aporta energia i dinàmica, omnipresència, combativitat i

Àries governant el planeta

Els planetes són un dels aspectes principals de qualsevol carta natal i horòscop en general. És important saber que els planetes són objectes que circulen i es mouen, però

Aquari governant el planeta

Hi ha deu planetes en astrologia, i aquests planetes mostren simbòlicament harmonia i comprensió en el signe que governen: aquest impacte sempre és visible,